CAQP

Suk-yi Lo

CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

Paul Greig

CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

Jason Pene


CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

Kiran Chandrasenkhar


CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

Cameron McNaughton (Dr)


CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

Dylan Vernall


CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

Michael Power (Dr)


CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

Brad Prezant


CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

Chris Guo (Dr)


CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

Sam Putland


CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

Michael Asimakis

CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

Sharon Atkins

CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

John Hurley


CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

Marcel van der Schoot


CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

Karla Hinkley


CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

Martin Doyle (Prof)


CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

Kirsten Lawrence


CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

Marie-Laure Nguyen Van


CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

Peter Stacey


CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL

Kelvyn Steer


CERTIFIED AIR QUALITY PROFESSIONAL